LM 101 Dr. Rakhee Kar JIPMER, Puducherry
LM 102 Dr. Abhishekh JIPMER, Puducherry
LM 103 Dr. Rajendra G Kulkarni JIPMER, Puducherry
LM 104 Dr. Soumya Das JIPMER, Puducherry
LM 105 Dr. Sree Rekha JIPMER, Puducherry
LM 106 Dr. Pampa CH  Toi JIPMER, Puducherry
LM 107 Dr. Debdatta Basu JIPMER, Puducherry
LM 108 Dr. Siddaraju N JIPMER, Puducherry
LM 109 Dr. Sivagourou V JIPMER, Puducherry
LM 110 Dr. BH Srinivas JIPMER, Puducherry
LM 111 Dr. Saravanakumari JIPMER, Puducherry
LM 112 Dr. Deepak Amalnath JIPMER, Puducherry
LM 113 Dr.S.Mary Theresa Sylvia IGMC & RI, Puducherry
LM 114 Dr. Sabari Priya E MGMC & RI, Puducherry
LM 115 Mr. Rajish Ramanath JIPMER, Puducherry
LM 116 Dr. Debasis Gochhait JIPMER, Puducherry
LM 117 Dr. Ramachandra V Bhat IGMC & RI, Puducherry
LM 118 Mrs. Sujatha Rajish JIPMER, Puducherry
LM 119 Dr. Sankappa P Sinhasan IGMC & RI, Puducherry
LM 120 Ms. Pagadalu L Ambika JIPMER, Puducherry
LM 121 Ms. Sathya P JIPMER, Puducherry
LM 122 Dr. Balamurugan M JIPMER, Karaikal
LM 123 Dr. Renu G’Boy Varghese PIMS, Puducherry
LM 124 Dr. Surendra Kumar Verma JIPMER, Puducherry
LM 125 Dr. Prabhu Manivannan JIPMER, Puducherry
LM 126 Dr. Bhawana A Badhe JIPMER, Puducherry
LM 127 Dr. Govindaraj T SVMCH & RC, Puducherry
LM 128 Dr. Rajesh N G JIPMER, Puducherry
LM 129 Dr. S Kalaivani @ Selvi AVMC, Puducherry
LM 130 Dr. Hitha B JIPMER, Puducherry
LM 131 Dr. Upendra Yadav Melmaruvathur AIMS
LM 132 Dr. R Varadharaja Perumal AVMC, Puducherry
LM 133 Dr. Maya Gopalakrishnan JIPMER, Puducherry
LM 134 Dr.Jeya Shambavi J AVMC, Puducherry
LM 135 Dr. Meena Nair DAE Hospital, Kalpakkam
LM 136 Dr. Divya JIPMER, Puducherry